Το “Τετράδιο βιογραφίας” του Γιώργου Ξεινού


“Η έξοδος από την παρούσα κρίση, ταπεινά φρονούμε, δεν θα επέλθει με νέα τοκοφόρα δάνεια, αλλά και με τη βαθειά παιδεία, την ανόρθωση του ήθους, την πρόσληψη του απαραίτητου, την απόρριψη του περιττού, τη διδαχή στην εγκράτεια, την ολιγάρκεια και την απλότητα. Σε αυτό νομίζουμε συντείνει η παρούσα έκδοση του “Τετράδιο βιογραφίας”. Γι’ αυτό συγχαίρουμε τον κ. Γιώργο Ξεινό και συνιστούμε ολόθερμα το άξιο, επιτυχές, καλλογραμμένο και καλοτυπωμένο βιβλίο του. Να ευχηθούμε και σε άλλα παρόμοια. Το νέο πολιτικό έτος μακάρι να είναι καλύτερο του φετινού. Ειρηνικό, δημιουργικό και καρποφόρο. Καλά Χριστούγεννα.” Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης