Πρώτη παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011, 19:00  
IANOS Αριστοτέλους 7

Θα μιλήσουν οι Κώστας Πλαστήρας, Δρ. Φιλολογίας-συγγραφέας, Γιώργος Ξεινός, συγγραφέας, Γιάννης Στεργής, εκδότης

O συγγραφέας, ο εκδότης και ο επιμελητής του “Τετραδίου βιογραφίας” συζητούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφηκε και εκδόθηκε η μυθιστορηματική βιογραφία του Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού. Θα μιλήσουμε για την ανάπλαση της εποχής και των τόπων της διδασκαλίας του, αλλά και τα πρόσωπα που τον περιέβαλαν και συντέλεσαν στη διαμόρφωση του έργου του. Θα αποτολμήσουμε τη σκιαγραφία της φυσιογνωμίας του Γέροντα, που καταλυτικά επέδρασε στα εκπαιδευτικά πράγματα του πρώτου μισού του 19ου αιώνα στην ΄Ιμβρο, τη Θεσσαλονίκη, τη Βενετία, την Κέρκυρα και την Κωνσταντινούπολη. Του Γέροντα, που κατά τις συνθήκες, κάθε φορά, κατάρτιζε τα προγράμματα και τα συγγράμματά του, εγκαινιάζοντας πάντα και μια καινούρια εποχή εκπαίδευσης στα ιδρύματα που αναλάμβανε να διδάξει και διευθύνει. Αναζητούμε το νόημα της ζωής και της πολιτείας του ήρωα στο «Τετράδιο βιογραφίας». Το νόημα της αφιέρωσης σ’ ένα σκοπό, της προσήλωσης και του ακατάβλητου μόχθου. Το νόημα της αφοσίωσης στα γράμματα. Τη σημασία των γραμμάτων… .